ÇAKÜ Açık Erişim Sistemi

ÇAKÜ tarafından doğrudan yada dolaylı olarak desteklenen ve ÇAKÜ araştırmacıları tarafından oluşturulan tüm akademik çalışmaları bir araya toplayarak paylaşılmasını sağlar. Oluşturulan bu açık erişim sistemi ile uluslararası standartlarda kaynakların bilgisine ve tam metnine erişim sağlanır. Bu sistem ile ÇAKÜ çalışanları tarafından oluşturulan bilimsel makale, bildiri metinleri, kitap ve kitap bölümleri, ders materyalleri, tezler, proje raporları, afiş ve video kayıtları, kütüphane koleksiyonunda bulunan nadir eser vb. yayınlar arşivlenebilmektedir. Arşivlenen bu çalışmaların kayıtlarının, uluslararası standartlarda oluşturulması, kaynakların uluslararası indekslerde yer alması sağlanır.

It collects and shares all academic studies that are directly or indirectly supported by CAKU and created by CAKU researchers. Access to the information and full text of the sources in international standards is provided through the open access system. Scientific articles, proceedings texts, book and book chapters, course materials, theses, project reports, posters and video records, rare works in the library collection, etc. publications can be archived through this system. It is ensured that the records of these archived studies are created in accordance with international standards and the resources are located in international indexes.

Communities in DSpace

Recently Added

View more


Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü, Merkez / ÇANKIRI

İçerikle ilgili bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen openaccess@karatekin.edu.tr adresiyle iletişime geçiniz.